Verkoopsvoorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden van deze website

Dogs Unlimited Belgium bvba besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op labrador-online.nl ter beschikking wordt gesteld van de bezoeker. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid en/of weglating, noch voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie op de website of van de niet-toegankelijkheid ervan.

De dieren en goederen beschreven en afgebeeld op deze website geven een overzicht van het gevolgde gamma. De vermelding van een product op deze website houdt geen aanbod in. De loutere wilsuiting van de klant om een product te verwerven, volstaat niet om een overeenkomst tot stand te brengen. De klant kan enkel een bestelling plaatsen op deze site indien hij bevestigt dat hij de algemene voorwaarden voor internetverkoop van Dogs Unlimited Belgium bvba heeft gelezen en goedgekeurd.

De website biedt de mogelijkheid na te gaan of en in welke kennel een de pup beschikbaar is. Deze gegevens wijzigen permanent en houden geen enkele verbintenis in.

De afbeeldingen en productbeschrijvingen zijn niet bindend. De informatie die hieruit blijkt, moet steeds gecontroleerd worden.

De aangeduide prijzen zijn geldig op de dag van consultatie van de website, behoudens affichagefouten, waarvoor Dogs Unlimited Belgium bvba niet verantwoordelijk kan gesteld worden.Onze voorwaarden